Kako napisati motivaciono pismo za nemačko tržište + PRIMER

NK-040-Kako-napisati-motivaciono-pismo-za-nemačko-tržište-+-PRIMER

Pisali smo o tome kako se piše CV (Lebenslauf) za nemačko tržište i šta sve od dokumenata ide u prijavnu formu (Bewerbungsmappe) za posao ili studije. U ovom tekstu ćemo zaokružiti seriju tekstova o prijavnim pravilima kako se piše motivaciono pismo (Motivationsschreiben ili samo Anschreiben) za nemačko tržište pružajući Vam obrazac koji možete besplatno preuzeti. Kako […]