Iskustvo sa mastera prava intelektualne svojine i IT prava u Hanoveru

strahinja_mavrenski_master_pravo_nemacka

U ovom tekstu biće prikazan tok postdiplomskih studija iz prava u Nemačkoj i to na Lajbnic Univerzitetu u Hanoveru odnosno Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Potrudiću se da čitaocima dočaram aspkete studiranja koji mogu uticati na njihove lične i profesionalne izbore na način koji nije očigledan iz čitanja uobičajnih brošura o studiranju u inostranstvu. Verujem […]