Iskustvo istraživačkog rada iz zaštite životne sredine zahvaljujući DBU stipendiji

NK-68-Iskustvo-istraživačkog-rada-iz-zaštite-životne-sredine-zahvaljujući-DBU-stipendiji

Kao doktorant inženjerstva zaštite životne sredine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu imala sam priliku da odem na stručno usavršavanje i provedem 12 meseci na Tehničkom univezitetu u Hamburgu (TUHH) sa ciljem sprovođenja eksperimentalnog istraživanja za disertaciju, preko programa prakse Nemačke fondacije za zaštitu životne sredine (DBU). U ovom tekstu ću se potruditi sa […]

Iskustvo sa doktorskih studija kliničke psihologije u Ulmu

NK-50-Iskustvo-sa-doktorskih-studija-kliničke-psihologije-u-Ulmu

Kada završite diplomske ili master studije iz psihologije, postavlja se pitanje šta dalje. Ako Vas zanima nauka, želite da radite, ali i dalje se akademski razvijate, onda je radno mesto naučnog saradnika prava opcija. U ovom tekstu ću podeliti svoje iskustvo kumulativnih doktorskih studija psihologije na Univerzitetskoj klinici u Ulmu. Kumulativnim doktoratom do disertacije i […]

Otvoren konkurs za 12 stipendija doktorskih studija iz ekonomije

NK-56-Otvoren-konkurs-za-12-stipendija-doktorskih-studija-iz-ekonomije

Univerziteti Georg Avgust u Getingenu (Georg-August-Universität Göttingen) zajedno sa Lajbnic Univerzitetom u Hanoveru (Leibniz Universität Hannover) ima otvoren konkurs do 9.10.2017 za 12 doktorskih pozicija iz oblasti globalizacije i razvoja i internacionalne ekonomije sa početkom od 01.04.2018. Kao sve ostale doktorske pozicije i na ovim se potpisuje ugovor i dobija plata za istraživački rad. Pozicije su otvorene u […]

TU9 – Liga elitnih nemačkih tehničkih univerziteta

NK-026-TU9-–-Liga-elitnih-nemačkih-tehničkih-univerziteta

U Nemačkoj je pozitivna selekcija od velike društvene važnosti. Sa pozitivnom selekcijom se počinje već tokom prva četiri razreda osnovne škole, kada se deca razvrstavaju na osnovu njihovih rezultata i stručnih mišljenja nastavnika. Tako naprednija deca imaju drugačiji put školovanja i završe u gimanziji. Kako tokom osnovnog obrazovanja postoji selekcija najboljih, tako postoji i tokom višeg […]