Iskustvo otpusta iz srpskog državljanstva radi dobijanja nemačkog (Einbürgerung)

Iskustvo otpusta iz srpskog državljanstva radi dobijanja nemačkog (Einbürgerung) Nemački kutak
Početna Papiri Iskustvo otpusta iz srpskog državljanstva radi dobijanja nemačkog (Einbürgerung)

Na blogu možete čitati o svim elementima odluke i procesa uzimanja nemačkog državljanstva, počev od velike analize, šta je u stvari bolje, državljanstvo ili neograničena boravišna dozvola, do

Jedan od uslova za sticanje nemackog drzavljanstva može biti odricanje rodnog državljanstva. U ovom tekstu autor koji želi da ostane anoniman, deli svoje iskustvo otpusta iz srpskog državljanstva radi sticanja nemačkog. Podsetimo iz prethodnog teksta autora, Iskustvo uzimanja nemačkog državljanstva – proces naturalizacije (Einbürgerung), proces dobijanja nemačkog državljanstva uglavnom se sastoji iz tri koraka:

 1. Predavanje zahteva za nemačko državljanstvo
 2. Predavanje zahteva za otpust iz rodnog državljanstva
 3. Predavanje potvrde o otpustu iz rodnog državljanstva i dobijanje uverenja o nemačkom državljanstvu

Predavanje zahteva za otpust iz rodnog državljanstva

Kao što sam naveo u mom prethodnom tekstu, kroz prvi i treći korak svi moraju proći, dok se drugi korak razlikuje u zavisnosti od toga iz koje države dolazite. Iskustvo prijatelja o otpustu iz drugih balkanskih država veoma su slična i razlikuju se isključivo u dokumentima za otpust iz rodnog državljanstva kao i cene otpusta.

Nakon što sam dobio Einbürgerungszusicherung tj. potvrdu da ću dobiti nemačko državljanstvo, morao sam da se ispišem tj. da budem otpušten iz rodnog državljanstva. 

Za ovaj korak imao sam dva pristupa: jedan je “duži i lakši”, a drugi “brži i teži”.

Cene u nastavku datiraju iz 2019. godine i važe za Srbiju – kada sam ja podnosio zahtev. Moguće je da su se do danas promenile… 

“Duži i lakši pristup”

“Duži i lakši način” predavanja zahteva za otpust iz državljanstva je da odete u najbliži konzulat i tamo predate zahtev, bez dodatnih dokumenata (lična karta i pasoš i Einbürgerungszusicherung se podrazumevaju).

U Nemačkoj trenutno postoje, pored ambasade Republike Srbije u Nemačkoj i njenog konzularnog odeljenja još pet generalnih konzulata Republike Srbije i to u Hamburgu, Dizeldorfu, Frankfurtu, Štutgartu i Minhenu. 

Cena ovakvog zahteva tada je iznosila 433€ i rekli su mi da njegova obrada može da traje do dve godine. Ispričali su mi da će konzulat onda zahtev proslediti zaduženoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova koje će početi sa njegovom obradom. Obrada takvog zahteva znači da oni sami počinju prikupljanje dokumenata, uverenja i potvrda iz različitih ustanova u domovini, nakon čega MUP donosi odluku o Vašem zahtevu. Ovaj put traje duže i košta više jer je nadležni MUP taj koji treba da “ide po ostalim ustanovama” i skuplja SVE potvrde i uverenja koja Vam trebaju za ovaj korak.

Po meni je to trajalo mnogo dugo i želeo sam da uradim sve što mogu da skratim ovaj korak što je više moguće. Tako sam se odlučio za drugi pristup.

“Brži i teži pristup”

“Brži i teži pristup” predavanja zahteva je da sami prikupite sva moguća dokumenta iz najrazličitijih državnih ustanova i da onda lično ili preko ovlašćenog lica sa punomoćjem predate zahtev za otpust iz državljanstva u policijskoj upravi opštine u kojoj ste prijavljeni. 

Ja sam neke stvari izvadio sam, dok sam za neke dao punomoćje sestri da obavlja sve poslove u moje ime vezane za otpust iz državljanstva. Za predavanje zahteva bili su mi potrebni sledeći dokumenti. 

Dokumenti potrebni za otpust iz državljanstva

Pre nego što navedem dokumenta, interesantno (i nekako malo bezveze nakon iskustva u Nemačkoj) mi je bilo što Republika Srbija ne nudi informativni termin (niti brošuru) za ovaj veliki korak koji bi mi objasnio (negativne) posledice. 

Ako neko ovo čita ko možda može da utiče na to: bilo bi sjajno kada bi svako ko hoće da dobije otpust imao (neobavezni) informativni termin gde može da pita šta to u stvari znači za njega. Da li će izgubiti nasledstvo ili će platiti veliki porez pri nasleđivanju, da li može da kupi nekretninu ili zemljište u Srbiji i pod kojim (otežavajućim) uslovima u odnosu na građane Srbije, kako može osoba ponovo da uzme državljanstvo, da li će morati da se prijavljuje svaki put kad dođe u Srbiju, ko će biti zadužen za njegove probleme i slično. 

Elem, da se vratimo na temu. Potrebni dokumenti za predaju zahteva za otpust iz državljanstva su sledeći: 

Potrebna dokumenta za otpust iz srpskog državljanstva
Potrebna dokumenta za otpust iz srpskog državljanstva (obavezna dokumenta su boldovana)
 1. Popunjen zahtev za otpust
 2. (eventualno punomoćje ako niste u Srbiji)
 3. Dokaz o stranom državljanstvu ili garancija
 4. Uverenje da nema smetnje u pogledu vojnih obaveza
 5. Izvod iz matične knjige rođenih
 6. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 7. Uverenje o izmirenim poreskim i drugim zakonskim obavezama
 8. Potvrda o regulisanim imovinsko-pravnim odnosima
 9. Uverenje o nepostojanju krivičnog postupka
 10. Uverenja o nepostojanju istrage iz odeljenja za organizovani kriminal i iz odeljenja za korupciju
 11. Dokaz o uplati republičke takse za otpust iz državljanstva
 12. (eventualno ostala dokumenta)


A sada detaljnije o svakom dokumentu. 

🔍 Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce i advokate, poreske savetnike, udruženja, sportske i kulturne klubove = sve što nude Naši u Nemačkoj → nalazi se na Nemačkom kutku!

🏢 Naši u Berlinu
⚓️ Naši u Hamburgu
🍺 Naši u Minhenu
🏠 Naši u Nirnbergu i okolini
🌐 Online proizvodi i usluge

Tvoje mesto nije tu? Glasaj za tvoje mesto kako bismo ga što pre uključili na Nemački kutak!

1. Popunjen zahtev

Potreban mi je bio popunjeni zahtev za otpust iz državljanstva (Zahtev za prestanak državljanstva Republike Srbije, obrazac broj 9). Par strana o osnovnim informacijama, ništa strašno.

2. Punomoćje

Pošto sam u Srbiji bio samo na par dana, dao sam sestri punomoćje, overeno kod beležnika (notara) i kako bi mogla da izvadi sva moguća dokumenta.
Bitno je bilo da je svrha ovlašćenja jasno definisana kako ne bi došlo do zabune ili eventualnog lošeg tumačenja istog. U mom slučaju notar je napisao sledeću svrhu ovlašćenja: 

…da može u moje ime da podnese zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, da pribavlja sva potrebna dokumenta i da obavlja sve pravne radnje u vezi sa istim”. 

To dobijeno ovlašćenje sam kopirao onda 10ak puta, da imamo ako ustanove zatraže isto kao potvrdu da ta ovlašćeno lice može da zatraži i podigne dokumenta. 

Mesto: Bilo koji ovlašćeni beležnik (notar)
Cena: 340 dinara

3. Dokaz o stranom državljanstvu ili garancija

Na kraju prvog koraka (iz teksta Iskustvo uzimanja nemačkog državljanstva) dobio sam Einbürgerungszusicherung tj. garanciju o prijemu u nemačko državljanstvo nakon što se odreknem rodnog. Taj papir sam preveo kod ovlašćenog sudskog tumača za nemački jezik u Beogradu i na njega sam čekao 2 dana.

Mesto: Bilo koji ovlašćeni sudski tumač za Nemački jezik, može i iz Nemačke i iz Srbije
Cena: 600 dinara u Srbiji, oko 50€ u Nemačkoj

4. Uverenje da nema smetnje u pogledu vojnih obaveza

Za ovo uverenje otišao sam u Centar Ministarstva odbrane i zatražio ga na šalteru.
Mesto tj. institucija: Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samopuravu u Vašoj opštini

Cena: besplatno

5. Izvod iz matične knjige rođenih

Za izvod sam otišao u matičnu službu i zatražio ga na šalteru.

Mesto tj. institucija: Opština
Trošak: 430 dinara

6. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije

Uverenje o državljanstvu Republike Srbije se takođe vadi u matičnoj službi u opštini i izvadio sam ga zajedno sa izvodom iz matične knjige rođenih.

Institucija: Opština
Trošak: 780 dinara

7. Uverenj o izmirenim poreskim i drugim zakonskim obavezama

Ovo uverenje sam izvadio na šalteru Poreske uprave u mojoj opštini. 

Institucija: Poreska uprava
Trošak: 620 dinara

8. Potvrda o regulisanim imovinsko-pravnim odnosima

Ona se vadi u Upravi prihoda u sklopu opštine. Kao i za sve ostalo gde je trebalo nešto da se plati, potrebno je bilo da popunim uplatnicu, uplatim administrativnu taksu u obližnjoj pošti i popunim zahtev za izdavanje uverenja. Uz priložen dokaz o uplati administrativne takse i popunjen zahtev zatražio sam potvrdu za koju su mi rekli da će biti gotova za nekoliko dana. Na šalteru Uprave prihoda su mi pri predaji zahteva za izdavanje potvrde rekli kada treba da dođem da je pokupim. 

Institucija: Uprava prihoda
Trošak: 310 dinara

9. Uverenje o nepostojanju krivičnog postupka

Ovo uverenje dobija se u Drugom osnovnom sudu (za Beograđane u Beogradu, nisam siguran za čitaoce koji imaju prebivališta u drugim mestima). Nakon što sam popunio uplatnicu i uplatio administrativnu taksu na šalteru pošte u okviru Suda, popunio sam zahtev za izdavanje uverenja. Uz priložen dokaz o uplati administrativne takse i popunjen zahtev, uverenje o nepostojanju krivičnog postupka dobio sam na licu mesta na šalteru broj 2. 

Institucija: Drugi osnovni sud
Trošak: 190 dinara

10. Uverenja o nepostojanju istrage iz odeljenja za organizovani kriminal i iz odeljenja za korupciju

Ovo uverenje takođe sam izvadio u Drugom osnovnom sudu (isto kao i stavka 9 – za Beograđane u Beogradu, za druge nisam siguran). Zahtevi za izdavanje ovih uverenja primaju se između 10 i 12 časova, dok se uverenja podižu između 12 i 14.30 časova (2019. je bilo tako). Za predavanje zahteva za obe potvrde bilo je potrebno da popunim dve uplatnice, uplatim obe administrativne takse u pošti u okviru suda i popunim zahteve. Uz priložen dokaz o uplati administrativne takse i popunjen zahtev predao sam zahtev za uverenja na šalterima 11 i 12 i tu su mi rekli kada da dođen za dva dana i da ih pokupim. 

Institucija: Drugi osnovni sud
Trošak: 190 dinara + 190 dinara

11. Dokaz o uplati republičke takse za otpust iz državljanstva

Uz sva gore pomenuta dokumenta potreban mi je bio i dokaz o uplati republičke takse koju sam uplatio u prvoj pošti. Overenu uplatnicu obavezno ponesite pri predaji zahteva za otpust iz državljanstva. 

Mesto: bilo koja pošta
Trošak: 32.980 dinara

12. Ostala dokumenta

Iz svog iskustva i priče sa drugima koji su prošli kroz isto, shvatili smo da dokumenta nisu uvek ista za sve. U nekim slučajevima potrebna su i recimo pismena saglasnost drugog roditelja ukoliko je dete za koje se predaje zahtev za otpust iz državljanstva maloletno. Ili recimo potvrda staratelja ili socijalne ustanove ukoliko dete nema roditelje. Ukoliko je dete starije od 14 godina potrebna je i njegova tj. njena saglasnost.
Što se tiče braka, ako je neko u braku potrebno je doneti venčani list ne stariji od 6 meseci kao i, ukoliko je osoba razvedena, pravosužnu sudsku odluku o razvodu.
U posebnim slučajevima moguće je i da još neka dodatna uverenja i potvrde budu tražene.
Sva navedena dokumenta mogao sam ja sam da izvadim ili moja sestra koja je imala punomoćje. 

Napomena za navedene troškove: za transakcije u pošti platio sam i dodatnu taksu koja je iznosila 45 dinara po transakciji. Iznos poštanske takse po transakciji može da varira, isto kao i iznosi administrativnih taksi pri predavanju zahteva za uverenja i potvrda kao i samog zahteva za ispis iz državljanstva. Visine svih administrativnih taksi pri predavanju zahteva za otpust datiraju iz 2019. godine. Brojeve računa na koje se takse uplaćuju dobijate u svakoj ustanovi posebno i oni uglavnom pišu na zahtevu za dobijanje tih dokumenata. 

Iako lista potrebnih dokumenata nije mala, za sve ukupno 10 dana (uz sva čekanja) i oko 400€ sveukupnih troškova sakupio sam sva dokumenta i bio sam spreman za sledeći korak. 

Nakon prikupljanja svih dokumenata, predao sam zahtev u opštini, u odeljenju za državljanstva, za koje mi nije bio potreban ugovoreni termin unapred. Jednostavno sam otišao u opštinu, pitao gde je odeljenje za državljanstva i predao zahtev zajedno sa svim prikupljenim dokumentima. 

Sva dokumenta koja su gore navedena mogao je i MUP da prikupi za Vas ukoliko ste se odlučili za “duži i lakši pristup”. Ovde se završava razlika između ova dva pristupa. 

Nevezano od pristupa predavanja zahteva, Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavilo je sa sakupljanjem informacija u različitim službama kojima ja kao privatno lice nisam imao pristup (recimo Služba za socijalnu upravu i slično). 

Rekli su mi da će obrada zahteva za otpust iz državljanstva trajati oko godinu dana. Nakon predavanja zahteva, rekli su mi da moja porodica može biti kontaktirana (prvo telefonski pa posle eventualno i uživo) od strane nadležnog inspektora MUPa kako bi se proverila validnost moje želje, pro-forme popričali sa njima o razlozima i kako bi se stekao utisak o meni kao osobi. Naravno da mi je to bilo čudno, ali nisam imao šta da krijem pa sam pristao. Koju sam drugu opciju imao u tom trenutku? 😀Naglasio bih da ova provera nije donela mojoj porodici nikakvu neprijatnosti ili išta slično, iako zvuči malo čudno. Sve je trajalo manje od 10-ak minuta, pitali su šta sam ko sam, šta radim u Nemačkoj, zašto sam se odlučio za ovaj korak i slično. Raspitao sam se među prijateljima koji su prošli kroz isto, i ničija porodica nije imala bilo kakvih nikakvih problema sa ovim korakom. Samo javite svima iz porodice da će možda neko doći da se ne bi prepali kao ovi moji zašto je policijski inspektor iz Srbije došao na vrata da priča o meni koji živim u Nemačkoj 😀

Odgovor na zahtev i vraćanje lične karte i pasoša u konzulatu

Nakon nekih 9 meseci dobio sam pismo iz konzulata Republike Srbije na kućnu adresu u Nemačkoj u kojem je pisalo da treba da dođem narednih dana (bez konkretnog termina) i podignem rešenje o otpustu iz državljanstva. Od dokumenata bilo je potrebno
– to pismo,
– kopiju garancije o upisu u nemačko državljanstvo (moglo je na nemačkom ali sam ja poneo i prevod, za svaki slučaj)
– oba identifikaciona dokumenta (pasoš i ličnu kartu). 

U konzulatu u Hamburgu su me veoma ljubazno primili. Službenica me je, po zakonskoj proceduri, pitala da li zvanično želim da se me otpuste iz državljanstva i nakon mog “DA”, dobio sam dokument da ga potpišem. Nakon toga mi je uručeno rešenje da zvanično više nisam državljanin Republike Srbije.

Za nastavak iskustva, pročitajte tekst Iskustvo uzimanja nemačkog državljanstva – proces naturalizacije (Einbürgerung).

I tako izađem iz konzulata i sedim 20-ak minuta na trotoaru ispred njega, bez ijednog državljanstva. Srpsko sam “vratio”, a nemačko još nisam zvanično dobio. Bez ijednog identikacionog dokumenta (nemam vozačku dozvolu), sem kartice zdravstvenog osiguranja. 

Nemam više srpsko državljanstvo, ono šta me je pratilo ceo moj život. Čudan je osećaj, kao da sam sada i zvanično izgubio deo identiteta. A tu borbu sa identitetom vodimo svi mi koji smo preko… Ali na kraju, šta je jedan dokument? Nije kao da sam tim potezom obrisao celo odrastanje, porodicu, prijatelje iz Srbije… I na kraju, uvek mogu da ga uzmem nazad ako hoću.

📬 Zapratite Nemački kutak newsletter → i prvi saznajte o novim tekstovima, druženjima i okupljanjima i drugim novostima oko Nemačkog kutka.

Uvek možete ponovo uzeti srpsko državljanstvo

Nisam siguran kako je u drugim zemljama, ali u Srbiji uvek možete ponovo uzeti državljanstvo. Samo ne smete to da uradite odmah nakon dobijanja nemačkog – jer će onda nemačko prestati da važi – i to automatski ukoliko saznjau da ste se opet upisali u srpsko državljanstvo. 

Ukoliko Nemačka uvede olakšanu mogućnost dobijanja dvojnog državljanstva ili se u nekom trenutku predomislite i poželite da zamenite nemačko državljanstvo za srpsko, možete to relativno lako uraditi.

Dokumenta potrebna za ponovni upis u državljanstvo Republike Srbije na kraju 2019. godine bila su:

 1. Popunjen obrazac za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije
 2. Kopija rešenja o otpustu iz državljanstva Republike Srbije
 3. Dokaz o stranom državljanstvu
 4. Potpisana izjava
 5. Kopija ličnog identifikacionog dokumenta sa fotografijom aktuelne države
 6. Dokaz o uplati republičke takse u iznosu od 18.680 dinara


Možda i o tome napišem tekst narednih godina, videćemo gde će me put odvesti. A sada, da ja Vas odvedem … na treći i poslednji korak u procesu uzimanja nemačkog državljanstva → Iskustvo uzimanja nemačkog državljanstva – proces naturalizacije (Einbürgerung).

Podeli tekst na društvenim mrežama

Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce, advokate i poreske savetnike, sportske klubove i kulturna udruženja u Vašem mestu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slični tekstovi

📬 Prijavite se za besplatni newsletter

Novi tekstovi. Nova druženja i okupljanja. Nove zajednice. Na newsletter-u Nemačkog kutka.

Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce, advokate i poreske savetnike, sportske klubove i kulturna udruženja u Vašem mestu.