6 puteva koji vode do dvojnog državljanstva u Nemačkoj

6 puteva koji vode do dvojnog državljanstva u Nemačkoj
Početna Papiri 6 puteva koji vode do dvojnog državljanstva u Nemačkoj

Verovatno ste čuli da u Nemačkoj dvojno državljanstvo u Nemačkoj nije moguće. Ljudi to ponavljaju kao papagaji iako je zapravo moguće – čak i sada, pre najavljanje reforme zakona. Ljudi kažu da će sa novim zakonom dvojno državljanstvo biti moguće, ali zapravo je to sada već moguće. Novim zakonom bi trebalo da se otvori novi, lakši put dok trenutno ima šest puteva koji do toga vode. U ovom tekstu ćemo opisati te puteve.

Ne konkuriše se za dvojno državljanstvo, već se pri naturalizaciji ne odriče rodnog državljanstva

Pre nego što krenete da razmišljate o dvojnom državljanstvu, ispratite da li ste kvalifikovani za nemačko državljanstvo jer to je preduslov. 

Ukoliko pogledate zakon ↗️, videćete da dvojno državljanstvo odnosno doppelte Staatsangehörigkeit (dopelte štats-ange-hoerih-kajt) zapravo ne postoji. Doppelte Staatsangehörigkeit je termin koji se koristi u svakodnevnom govoru, dok se pravno definiše kao Mehrstaatigkeit (mer-štatih-kajt).

Mehrstaatigkeit znači pripadnost dvema ili više državama odnosno posedovanje dva ili više državljanstva. Dakle, ne možete podneti zahtev za dvojno državljanstvo niti možete podneti zahtev za više državljanstva. 

Da bi došli do “dvojnog nemačkog državljanstva” potrebno je da kad podnesete zahtev za naturalizaciju i nemačko državljanstvo, na poslednjoj strani formulara zaokružite da li želite da zadržite svoje državljanstvo ili želite da ga se odreknete. Dakle, ukoliko želite da imate dvojno, treba da zaokružite da zadržavate staro i onda na posebnom papiru morate obrazložiti zašto i po kom osnovu.

Postoji šest osnova po kom možete zadržati staro. Drugim rečima, postoji 6 pravnih okvira koji vode do dvojnog državljanstva. Možete argumentovati po jednom osnovu ili više osnova čime možda uvećavate (a možda čak i umanjujete) šanse da komisije koja odlučuje o vašem slučaju odobori da zadržite svoje državljanstvo i time stignete do dvojnog.

Zašto ljudi kažu da nije moguće dvojno iako zapravo jeste?

Moje obrazloženje za ovu dezinformaciju je da su se ljudi obratili pogrešnoj osobi sa pitanjem. Ovo je jedno od 5 tipičnih grešaka koje strance mogu debelo da koštaju.

Stranci se okreću nemačkim institucijama za savet dok same institucije nemaju savetodavni ulogu. Primera radi, ne možete pitati poresku upravu da vas posavetuje kako da platite manje poreza. Za takvo pitanje je tu poreski savetnik. Analogno tome, ne možete pitati Imigraciono (Ausländerbehörde (ABH) ili Službu za naturalizaciju (Einbürgerungsamt) za savet oko dvojnog državljanstva. Tehnički možete, ali nemojte očekivati da ćete dobiti najbolji savet i tačne informacije koje važe konkretno za vaš slučaj. Za takve pitanja, tu je imigracioni advokat.

Primer iz prakse je otac mog drugara turčina rođenog u Berlinu. Njegov otac je u konkretnom slučaju imao prohodan put do dvojnog državljanstva, ali je pitao ABH i Einbürgerungsamt da li može i dobio je negativan odgovor. Čovek je poslušao i završio sa pričom. Da je pričao sa advokatom, danas bi imao dvojno umesto samo nemačkog državljanstva.

Ukoliko pogledate pažljivo šta piše na stranicima Službe za naturalizaciju, nećete nigde naći da dvojno državljanstvo nije dozvoljeno. Ukoliko čitate pažljivo, videćete da piše “u principu treba da se odreknete svog državljanstva”, a u principu ne znači da morate. Takve finese će vam otkriti dobar imigracioni advokat.

🔍 Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce i advokate, poreske savetnike, udruženja, sportske i kulturne klubove = sve što nude Naši u Nemačkoj → nalazi se na Nemačkom kutku!

🏢 Naši u Berlinu
⚓️ Naši u Hamburgu
🍺 Naši u Minhenu
🏠 Naši u Nirnbergu i okolini
🌐 Online proizvodi i usluge

Tvoje mesto nije tu? Glasaj za tvoje mesto kako bismo ga što pre uključili na Nemački kutak!

Šest pravnih puteva do zadržavanja svog državljanstva

Postoji 6 pravnih okvira koji vode da dvojnog državljanstva. Možete argumentavatii po jednom osnovu, a možete ih i kombinovanti. Da li je u vašem slučaju bolje da idete jednim putem ili da ih kombinujete će vam reći dobar imigracioni advokat. Slede tih 6 puteva:

1. Ne postoji način da se odreknete svog državljanstva

Ukoliko nije moguće da se odreknete svog državljanstva, onda u 99% slučajeva možete dobiti dvojno. To je slučaj u nekih 40 država. Primera radi, države poput Irana, Argentine, Sirije i drugih ne nude svojim državljanima opciju da se ispišu iz državljnanstva. 

2. Pribavljenje otpusta iz rodnog državljanstva je veoma teško moguće i nerazumno zašta podnosilac zahteva nije kriv

Ukoliko je situacija takva da je veoma teško i/ili naruzmno upustiti se u odricanje rodnog državljanstva, a da za to niste vi krivi, onda možete zahtevati da zadržite svoje državljanstvo. Primera radi, ukoliko se vaša država nalazi u nekom vanrednom stanju poput rata, onda je nerazumno i teško zahtevati otpust iz državljanstva.

3. Imate državljanstvo EU članice ili Švajcarske

Ukoliko posedujete pasoš države koja je članica EU ili Švajcarske, otvoren vam je put da zadržite svoje državljanstvo. Na primer, moji prijatelji iz Bugarske su svi bez ikakvih problema došli do dvojnog.

Jednom prilikom sam upoznao Brazilca koji je na osnovu sporazuma Brazila i Portugala dobio portugalski pasoš da bi par godina kasnije kao EU građanin dobio i nemački pasoš. Na kraju je imao 3 pasoša: brazilski, portugalski i nemački.

Da li ljudi koji imaju Hrvatsku putovnicu mogu tek tako da dobiju dvojno državljanstvo? Nažalost taj odgovor ne znam, ali verujem da će odličan advokat znati odgovor.

4. Odricanjem svog državljanstva trpite veliku štetu

Nemačkoj možete obrazložiti da zadržavate svoje državljanstvo jer u suprotnom trpite veliku štetu. Šta je konkretno “velika šteta” nije tačno definisano i daje prostora za tumačenje. Moj savet je da ako krenete ovim putem, da ovaj slučaj gradite zajedno sa imigracionim advokatom.

Primer koji znam iz prakse je jedan Izraelac koji je po profesiji pisac. On je došao do dvojnog jer je obrazložio (i dokazao) da ukoliko se odrekne izraelskog pasoša, da neće moći nijednu knjigu više da objavi u Izraelu i da zbog toga trpi preveliku štetu.

Po srpskom zakonu ne možete naslediti poljoprivredno zemljište ukoliko ste stranac. Ovo može biti začetak ideje po osnovu koje možete probati da gradite svoj slučaj. Možda u ostalim državama ex-Yu gubite nekretnine ili “trpite neku štetu” u vašem slučaju.

Ukoliko krenete ovim putem, opet nemate 100% garanciju da ćete stići do dvojnog i opet zavisi od komisije koja bude zadužena za vaš slučaj.

5. Rođeni ste u Nemačkoj i “odrasli” u njoj

Od dece gastarbajtera i drugih doseljenika iz ex-Yu koji su došli u Nemačku krajem 20. veka, pretežno većina njih nema dvojno državljanstvo, jer većina njih ponavlja da dvojno državljanstvo nije moguće iako su se zakoni i uslovi menjali. U tu priču sam i ja verovao dok mi prijateljica i dete gastarbajtera nije pokazala svoja dva pasoša i objasnila da je moguće, samo da nije servirano na tacni. 

Još jedna dezinformacija je da deca rođenda u Nemačkoj kad odrastu i napune 21. godinu da moraju de facto se odluče za jedno državljanstvo tzv. Optionspflicht

To je promenjeno 20.12.2014 i deca mogu da zadrže oba državljanstva ukoliko su “odrasli” u Nemačkoj. Deca koja “nisu odrasla” u Nemačkoj moraju da se odluče za jedno državljanstvo.

Dakle, jedan od pravnih puteva do zadržavanje svog državljanstva pri naturalizaciji je da ste rođeni u Nemačkoj i da ste “odrasli” u Nemačkoj. 

Šta znači odrasti u Nemačkoj, definisano je Zakonom o državljanstvu ↗️ i kaže da bar jedna od sledećih stavki mora biti ispunjena

  • 8 godina živeli u Nemačkoj 
  • 6 godina pohađali školu u Nemačkoj
  • Svedočanstvo o završenoj školi u Nemačkoj ili stručnoj obuci tj. Berufsausbilding

6. Diskreciona odluka

Diskreciona odluka omogućava donosiocu odluke da odluči “po svojoj volji i tumačenju” sve dok postupa u dobroj veri, pravično i u skladu sa zakonom da li da vam odobri da zadržite svoje državljanstvo. 

Svaki slučaj je specifičan, a slučaj diskrecione odluke (Ermessensentscheidungen)  ponajviše. U praksi to znači da imate 100% slobode da gradite svoj slučaj za put diskrecione odluke i da onda na osnovu toga komisija odluči da li da vam odobri da zadržite svoje državljanstvo. U suštini morate obrazložiti u čemu je interes države Nemačke da vam dozvoli da zadržite svoje rodno državljanstvo ili zbog čega treba da vas “nagrade” dvojnim državljanstvom. 

Ovim putem često idu veoma uspešni sportisti, a argumentacija glasi tipa: “Kao veoma uspešan sportista, ogroman broj ljudi u domovini je aktivno prati dešavanja u Nemačkoj (npr. prati Bundesligu) čime se stvara pozitivna slika i diže ugled Nemačke u toj zemlji, otvaraju se putevi za saradnju i slično.”

Odbili su moju argumentaciju za zadržavanje mog državljansta – šta sad?

Ukoliko je komisija odbila vaš zahtev za naturalizaciju sa opcijom zadržavanje svog državljanstva, postoje dva puta.

Jedan put je da su odbili vaš zahtev i za nemačko državljanstvo i za zadržavanje starog. Naravno, možete uložite žalbu na ovo.

Drugi put je da komisija kaže da su vam odobrili nemačko državljanstvo, ali da ne prihvataju vaše obrazloženje za zadržavanje starog državljnstva i da ako ga se odreknete, da možete da dođete po pokupite nemački pasoš.

Ukoliko ste dobili ovakav odgovor, imate dve mogućnosti. Prvi je da ga prihvatite, a drugi da uložite žalbu na rešenje komisije. Ukoliko uložite žalbu, komisija će opet razmatrati vaš slučaj. Da li vredi uložiti žalbu zavisi od slučaja do slučaja i to će vam najbolje reći vaš advokat. Primera radi, ako ste išli put diskrecione odluke, verovatno ne vredi ulagati žalbu. Ako ste išli putem EU državljanstva, onda ima smisla da uložite žalbu.

Ukoliko odbiju vašu žalbu, možete se onda odreći svog državljanstva i uzeti nemačko ili ih možete tužiti i pokrenuti sudski spor ukoliko mislite da su pogrešili. Jedini problem pred izlazak na sud je da morate sami snositi troškove, a da se isti ne mogu proceniti unapred. Preciznije rečeno, bar ja nisam uspeo da dobijem nijednu procenu koliko bi ti troškovi mogli iznositi.

Do dvojnog državljanstva i bez zahteva za zadržavanje svog

Može se desiti i da možete zadržati svoje rodno državljanstvo i bez prvobitnog zahteva da zadržite svoje. Ukoliko ste podneli zahtev za nemačko državljanstvo i niste štiklirali opciju da zadržite svoje, a Nemačka vam dodeli državljanstvo sa uslovom da se odreknete rodnog. U ovom trenutku se otvaraju tri mogućnosti do eventualnog dvojnog državljanstva. Bez ikakvog redosleda to su:

  1. Vaša država je donela rešenje u kojoj odbija da vam da otpust iz državljanstva.
  2. Vaša država nije donela rešenje na zahtev za ispis iz državljanstva u razumnom vremenu. Razumno vreme uglavnom znači dve godine od podnošenja zahteva. Pritom, u tom periodu neophodno je da pošaljete više upita svojoj državi da pitate šta se dešava sa vašim zahtevom. 
  3. Ukoliko se dobijanje otpusta iz državljanstva ispostavi “veoma problematično, a podnosiocu zahteva nedozvoljavanje prihvatanje nemačkog državljanstva izaziva velike probleme”, onda se možete dodeliti i dvojno. 


Dakle, u sklopu ovog puta možete i probati da se ispišite iz svog državljanstva i ne dobijete odgovor. Onda pošaljete žalbu da želite da se ispišete iz državljnstva i opet ne dobijete odgovor. Ukoliko je prošlo dve godine uključujući žalbu, onda nemačkoj Službi za naturalizaciju obrazložite da ne uspevate da se ispišete iz državljanstva.

Da li ćete vam odobriti da zadržite svoje nije 100% sigurno, ali je veoma verovatno. U krajnjem slučaju zavisi od komisije u Ministarstvu koje bude odlučivalo o vašem zahtevu.

U praksi se dešavalo da ljudi znaju u domovni nekog u stanici MUP-a ko je zadužen za ispis iz državljanstva i u “dogovoru” sa njima je njihov zahtev završio u nekoj fioci i nikako da dođe na red. Nemačka je primetila ovaj slučaj pa neki put komisija za vaš slučaj zna da pošalje diplomatski upit da proveri šta se dešava. Ovde opet može izostati “pravi odgovor” u smislu obrade vašeg zahteva za ispis.

Ukoliko se odlučite za ovaj put, možete njime krenuti naravno i sami, ali moja preporuka je da angažujete advokata.

Pritom, treba biti pažljiv jer postoji i mala mogućnost da i ukoliko se desi nešto od ovog, da Nemačka odbije “dvojno” državljanstvo i povuče rešenje o dodeljivanju nemačkog državljanstva. Još jednom napominjemo da se savetuje i da se ne upuštate u ovaj proces bez pomoći advokata osim ukoliko ste veoma odličan poznavalac nemačkog prava i možete sami razgovarati sa državom na tom nivou.

Reforma zakon o naturalizaciji se očekuje 2023. godine

Krajem 2022. godine nemačka Vlada je najavila izmene zakona o naturalizaciji sa ciljem da olabavi uslove koje vas kvalifikuju za nemačko državljanstvo, koje takođe dotiče i pitanje dvojnog državljanstva. Kako predlog reforme zakona bude prolazio kroz nemački politčki proces, tako ćemo i mi izveštavati o promenama. Zapratite nas preko newslettera da biste ostali u toku i ispratili novosti.

📬 Zapratite Nemački kutak newsletter → i prvi saznajte o novim tekstovima, druženjima i okupljanjima i drugim novostima oko Nemačkog kutka.

Advokat čuva glavu

Bitno je napomenuti da ovih šest puteva nisu uvek crno-beli i da dosta zavisi od osobe do osobe koja konkuriše. Isto tako, zakoni se neretko menjaju – a zakon o naturalizaciji je promenjen poslednji put avgusta 2019 godine, a očekuju se nove promene 2023. godine. 

Svaki zahtev je zaseban i zato savetujemo da se ne upuštate u ovo bez advokata. Pre svega, nije redak slučaj da vam službenici u Einbürgerungsamt-u, kao i sve ostale birokrate, kažu da nešto ne može kad zapravo misle da ne znaju da li može ili vas svesno blokiraju. Naravno, može se desiti i da naletite na osobu koja će vas stvarno posavetovati, ali se ja ne bih oslanjao na to.

Ljudi ponavljaju kao papagaji da dvojno državljanstvo nije moguće i da će biti moguće tek sa reformom zakona o naturalizaciji. Uistinu je moguće i videli smo 6 pravnih okvira koji vode dotle: nije moguće ispisati se iz svog državljanstva, ukoliko se ispišite trpite veliku štetu, već imate EU pasoš, rođeni ste i odrasli u Nemačkoj ili diskreciona odluka.

Podeli tekst na društvenim mrežama

Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce, advokate i poreske savetnike, sportske klubove i kulturna udruženja u Vašem mestu.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slični tekstovi

📬 Prijavite se za besplatni newsletter

Novi tekstovi. Nova druženja i okupljanja. Nove zajednice. Na newsletter-u Nemačkog kutka.

Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce, advokate i poreske savetnike, sportske klubove i kulturna udruženja u Vašem mestu.