Stipendija Fridrih Ebert fondacije

stipendija-fridrih-ebert-fondacija
Početna Studije Stipendija Fridrih Ebert fondacije

Mnogi mladi ljudi iz regiona bivše Jugoslavije studiraju na nemačkim univerzitetima. Neki od njih konkurišu za stipendije Nemačke akademske službe za razmenu (DAAD), međutim, značajan broj njih ne zna da stipendije u Nemačkoj nude različite fondacije, među kojima je i Fondacija Fridrih Ebert. Kako ova politička fondacija funkcioniše, kakve stipendije nudi i koji su uslovi koje kandidati treba da ispune da bi postali njeni stipendisti? Ove i druge informacije ćete pronaći u ovom tekstu.

Fondacija Fridrih Ebert – Friedrich-Ebert-Stiftung

Fondacija Fridrih Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung / FES) je politička fondacija Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD). Osnovana je 1925. godine, nakon smrti Fridriha Eberta, prvog predsednika Vajmarske Republike. Sedište fondacije kao i Arhiv socijalne demokratije, koji pripada fondaciji, nalaze se u Bonu. Pored toga, fondacija ima brojne lokalne kancelarije u Nemačkoj u inostranstvu. Trenutno je prisutna u preko 100 država sveta gde koordinira i sprovodi različite projekte.

Cilj Fondacija Fridrih Ebert jeste negovanje i širenje ideja i vrednosti socijalne demokratije – slobode, pravičnosti i solidarnosti. Na primer, Akademija socijalne demokratije nudi seminare i objavljuje interesantne publikacije o ovim temama koje su dostupne besplatno zainteresovanoj publici online. Pored organizovanja brojnih seminara, novinarskih radionica i projekata u inostranstvu, Fondacija Fridrih Ebert stipendira nemačke studente koji studiraju na nemačkim i stranim univerzitetima, kao i strane studente koji glavni deo svojih studija provode u Nemačkoj.

Finansiranje političkih fondacija

Rad političkih fondacija finansiraju nemačka ministarstva. Prosvetni rad u Nemačkoj po pravilu finansijski podržava Ministarstvo unutrašnjih poslova. Stipendije nemačkih studenata obezbeđuje Ministarstvo prosvete, dok su stipendije stranih studenata kao i rad političkih fondacija u inostranstvu finansirani od strane Ministarstva spoljnih poslova. Visina prihoda koje jedna politička fondacija dobije od nemačke države, pa samim tim i broj stipendista koje godišnje može da podrži, zavisi od broja poslaničkih mandata koje fondaciji bliska partija ima u poslednja četiri saziva nemačkog parlament. Tako prihodi FES-a osciluju zajedno sa uspehom Socijaldemokratske partije Nemačke kojoj je fondacija bliska.

📬 Zapratite Nemački kutak newsletter → i prvi saznajte o novim tekstovima, druženjima i okupljanjima i drugim novostima oko Nemačkog kutka.

Studenti svih stepana se stipendiraju

FES stipendira studente osnovnih, master i doktorskih studija. Dok nemački student mogu da kao nosioci stipendije Fondacije Fridrih Ebert (FES stipendije) studiraju kako na univerzitetima u Nemačkoj, tako i na određenim univerzitetima u inostranstvu, strani studenti moraju da glavni deo svojih studija provedu u nemačkoj. To znači da univerzitet na kome strani student redovno studira treba da bude akreditovani univerzitet u Nemačkoj. U inostranstvu strani student može da provede maksimalno 25% ukupne dužine svojih studija kao nosilac FES stipendije.

Prilikom konkurisanja za stipendiju, student mora da poseduje najmanje B2 nivo znanja nemačkog jezika i ne može da se nalazi u poslednjoj godini svojih studija. To znači da se studen može prijaviti za stipendiju nakon početka master programa, ali nema pravo na to tokom zadnje godine osnovnih studija.

Studenti koji stipendiju dobiju tokom osnovnih studija mogu je produžiti i tokom master studija ukoliko osnovne studije završe dobrim ili vrlo dobrim uspehom. Za produžavanje stipendije u tom slučaju nije potrebna ponovna prijava. Nakon završetka master studija, potrebno je ponovo konkurisati za stipendiranje doktorskih studija.

Fondacija otvara razna vrata

Pored novčane podrške Fondacije Fridrih Ebert organizuje i brojne seminare na kojima stipendisti mogu da učestvuju. Seminari pokrivaju razne društvene i političke teme i obično traju tri ili četiri dana. U okviru seminara predavanja drže eksperti iz različitih oblasti, organizuju se diskusije, radi se u grupama i pripremaju se kratka predavanja. Generalno je atmosfera tokom FES seminara veoma pozitivna i ličnog sam mišljenja da posećivanje seminara predstavlja jedno sjajno iskustvo. Na primer, jedan od seminara na kome sam učestvovao je bio posvećen (zlo)upotrebi statistike u nauci, medicini i politici. Pored seminara koji se bave određenim temama, fondacije organizuje i radionice na kojima stipendisti imaju priliku da nauče, na primer, kako se pišu dobri novinarski članci. Nakon dobijanja stipendije, svi stipendisti imaju obavezu da prisustvuju na uvodnom seminaru tokom prve godine. U okviru ovog seminara stipendisti imaju priliku da se detaljno informišu o radu fondacije, ali i mogućnostima sopstvenog angažmana u fondaciji. Obično predstavnici najvažnijih odeljenja predstave ciljeve svog rada. Uz to, Ministarstvo spoljnih poslova organizuje poseban seminar za strane studente jednom godišnje na kome strani studenti moraju da prisustvuju jednom.

Uz sve navedeno, Fondacije Fridrih Ebert nudi i prakse u svojim predstavništvima u Nemačkoj i inostranstvu. Kako je reč o političkoj fondaciji, preko nje je moguće i doći u kontakt sa poslanicima Socijaldemokratske partije Nemačke u nemačkom parlamentu i ugovoriti praksu pri njihovim kancelarijama. Ove i druge mogućnosti stoje svim stipendistima na raspolaganju.

Iznos stipendije može biti promenljiv

Visina stipendije zavisi od nekoliko faktora. Nemački studenti dobijaju osnovini deo stipendije koji iznosi 300 evra tzv. Büchergeld i dodatni deo stipendije koji zavisi od primanja njihovih roditelja.

Strani studenti dobijaju stipendiju nezavisno od visine primanja roditelja. Osnovni deo stipendije za strane studente iznosi oko 850 evra mesečno. Uz to fondacija pokriva i troškove zdravstvenog osiguranja i daje dodatan novčani dodatak koji zavisi od države iz koje strani student dolazi. Dodatak iznosi oko 10-40 evra mesečno. Takođe, stipendisti mogu lakše i brže produžiti svoju studentski boravišnu dozvolu.

Studenti doktorskih studija dobijaju više stipendije koje iznose oko 1200-1400 evra mesečno.

Proces konkurisanja može potrajati i do godinu dana

Svake godine, oko 800 studenata dobije stipendiju fondacije. Kvota za strane studente iznosi oko 10 procenata. Generalno kako finansijska sredstva fondacije zavise od uspeha političke stranke kojoj je ona bliska, brojevi osciluju od jednog do drugog saziva parlamenta. Ukupno oko 2800 studenata imaju stipendiju Fondacije Fridrih Ebert u ovom trenutku.

Proces konkurisanja za stipendiju se sastoji od nekoliko faza i može da potraje od par meseci pa do godinu dana. U prvoj fazi, student popunjava online formular na sajtu fondacije i u njemu navodi važne podatke o sebi poput uspeha u srednjoj školi i fakultetu, urađenim stručnim praksama, studentskim poslovima, primanjima i zanimanju roditelja, i svom društvenom i/ili političkom angažovanju.

Nakon evaluacije prijave, student biva obavešten od strane fondacije da li je prošao u sledeći krug selekcije. U okviru drugog kruga, od studenta se očekuje da sastavi opširno motivaciono pismo i pripremi preporuke dva profesora ili docenta sa fakulteta. Za pribavljanje ove dokumentacije student ima oko 6 nedelja vremena. Zato je dobro raspitati se unapred ko od profesora i/ili docenata bi bio voljan da napiše pismo preporuke i pošalje ga fondaciji. Nije retko da nekim profesorima treba i nekoliko nedelja da pripreme pismo preporuke. Pored toga, fondaciji je potrebno dostaviti i opširnu dokumentaciju koja potvrđuje sve navode iz prvog online formulara.

Studenti koji prođu drugi krug selekcije ulaze u treći krug koji se sastoji od dva razgovora. Prvi razgovor se obično vodi sa docentom ili profesorom koga fondacija izabere. Fondacija se trudi da za prvi razgovor odabere osobu koja se bavi oblašću srodnom onoj koju student studira. Tokom prvog razgovora, sagovornik obično pokušava da proceni generalno znanje i interesovanje studenta za njegovu oblast studije. Pored toga, on pokušava da vidi koliko je student upoznat sa društvenim dešavanjima, procenjuje njegovo opšte znanje, diskutuje sa njim o raznim temama, kako stručnim, tako i opštim. Obično se od studenta očekuje da ima mišljenje o političkim temama koje stoje u vezi sa studijskim programom studenta. Pošto sam ja student farmacije, pitali su me sledeće: Da li je obavezna vakcinacija potrebna? Da li su preventivne mere protiv širenja rezistentnih bakterija dovoljne? Koji su problemi prilikom razvoja novih lekova? Da li lekove pacijentima treba slati poštom? O ovim i slični pitanjima vodile su se brojne debate unutar nemačkog društva. Od studenata farmacije ili medicine se može očekivati da daju svoje mišljenje o ovim temama.

Drugi razgovor predstavlja četvrti krug selekcije studenata. U okviru ovog razgovora student se sastaje sa jednim od članova izborne komisije koja određuje ko hoće, a ko neće dobiti stipendiju. Teme drugog razgovora su obično manje stručne. Sa članom se razgovara o političkoj situaciji u Nemačkoj, Evropi, zemlji porekla studenta i celom svetu. Obično se komentarišu važni događaji i od studenta se očekuje da iznese svoje mišljenje i učestvuje u diskusiji sa sagovornikom.

Nakon drugog razgovora, student dobija odgovor nakon sastanka svih članova izborne komisije na koji se nekada mora čekati i nekoliko meseci.

🔍 Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce i advokate, poreske savetnike, udruženja, sportske i kulturne klubove = sve što nude Naši u Nemačkoj → nalazi se na Nemačkom kutku!

🏢 Naši u Berlinu
⚓️ Naši u Hamburgu
🍺 Naši u Minhenu
🏠 Naši u Nirnbergu i okolini
🌐 Online proizvodi i usluge

Tvoje mesto nije tu? Glasaj za tvoje mesto kako bismo ga što pre uključili na Nemački kutak!

Obaveze stipendista

Kako je Fondacija Fridrih Ebert politička fondacija, od budućih stipendista se očekuje da žive i svojim primerom predstavljaju i šire vrednosti socijalne demokratije: slobodu, pravičnost i solidarnost. Konkretno, od studenta se očekuje da se angažuje u različitim studentskim organizacijama ili, na primer, Socijaldemokratskoj partiji Nemačke. Pod društvenim angažmanom se podrazumevaju svi oni poslovi koje student radi dobrovoljno bez novčane naknade za druge. Tako na primer mnogi stipendisti preko različitih udruženja organizuju besplatne dodatne časove za decu iz siromašnih porodica, nastupaju u crkvenom horu, pomažu izbeglicama iz ratom zahvaćenih područja na bliskom istoku. Tokom protekle godine sam imao priliku da upoznam neke stipendiste koji su tokom migrantske krize pomagali izbeglicama u prihvatnim centrima u Srbiji ili radili u centrima za podršku Romima u Novom Sadu.

Ja sam angažovan u okviru Studentske službe u Hajdelbergu gde pružam podršku stranim studentima koji dolaze u Nemačku. Sem toga, aktivan sam i u okviru programa za podršku studentima koji započinju studije na Univerzitetu u Hajdelbergu. Uz to, u okviru udruženja Studenten bilden Schüler, radim na organizaciji dodatnih časova učenicima iz socijalno problematičnih porodica.

Društveni angažman je jedan od najbitnijih kriterijuma

Društveni angažman predstavlja jedan od najvažnijih kriterijuma prilikom prijema novih stipendista. Uspeh na fakultetu igra takođe važnu ulogu. Generalno je potrebno da imate dobre ocene, da budete nadprosečni i da budete veoma društveno angažovani. Kada je reč o prosečnosti ocena, važno je i napomenuti da ocene studenta moraju da budu samo nadprosečne. Student ne mora da bude jedan od najboljih studenata da bi dobio stipendiju. Međutim, veoma dobre ocene svakako povećavaju šanse. Ukupan utisak je najvažniji. Ukoliko je neko zbog objektivnih razloga imao poteškoća tokom prethodnog perioda studija, to će se svakako uzeti u obzir pri razmatranju prijave. Zato je važno da se pri popunjavanju prijave i tokom kasnijih razgovora sve informacije jasno predoče kako bi fondacija dobila potpunu sliku o svakom kandidatu.

Pre svega, važno je istaći da je visina stipendije dovoljna za pokrivanje kompletnih troškova studiranja u Nemačkoj. Sem toga, dodatni programi koje fondacija organizuje pružaju mogućnost svakom stipendisti da upozna druge sjajne studente, nauči mnogo o nemačkom društvu, uspesima, ali i izazovima pred kojima se ono susreće. Fondacija organizuje i mentoring program u okviru koga aktuelni stipendisti imaju priliku da stupe u kontakt sa bivšim stipendistima fondacije i odbiju od njih brojne svete, preporuke i na taj način donesu bolje odluke u vezi sa daljim koracima u svojoj karijeri.

Svakako bih svakome preporučio da poseti stranicu Akademija socijalne demokratije i pročita nekoliko publikacija. Na taj način se svako može brzo upoznati sa vrednostima koje fondacija zastupa. Ako se neko u njima prepozna – treba da konkuriše! Iako sam proces prijavljivanja na prvi pogled izgleda komplikovano, on to nije. Konkurišite, potrudite se da prijavu dobro sastavite, navedite sve relevantne informacije. Iako možda nemate nabolje ocene – pokušajte! Letztendlich, das Gesamtpaket zählt; nicht nur die Noten. Srećno!

Podeli tekst na društvenim mrežama

Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce, advokate i poreske savetnike, sportske klubove i kulturna udruženja u Vašem mestu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slični tekstovi

📬 Prijavite se za besplatni newsletter

Novi tekstovi. Nova druženja i okupljanja. Nove zajednice. Na newsletter-u Nemačkog kutka.

Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce, advokate i poreske savetnike, sportske klubove i kulturna udruženja u Vašem mestu.