Kako sam za 55 minuta dobio više od 3.000 evra – Studentski povraćaj poreza

NK-60-Kako-sam-za-55-minuta-dobio-više-od-3.000-evra-–-Studentski-povraćaj-poreza
Početna Papiri Kako sam za 55 minuta dobio više od 3.000 evra – Studentski povraćaj poreza

U Nemačkoj svi građani imaju pravo podneti poresku prijavu i dobiti novac od poreza na platu koji su (pre)platili. Čak i studenti bez ikakvih primanja mogu dobiti novac nazad ukoliko predaju poresku prijavu i to do 7 godina unazad! Podnošenje poreske prijave jeste komplikovano i dosta građana Nemačke to ne radi i time godišnje pokloni državi skoro 10 milijardi evra! U ovom tekstu ću objasniti neke osnovne pojmove i principe oko poreske prijave, pričati o specifičnostima studentske poreske prijave i pokazati kako bez znanja nemačkog i bez znanja o porezu za manje od 15 minuta možete podneti istu i dobiti nazad velike svote suma novca! Ja sam za svoje master studije dobio 3.042,96 € nazad, a vi ste samo par klikova daleko od vašeg novca!

Šta je poreska prijava – Steuererklärung

Poreska prijava ili poreska deklaracija tj. Steuererklärung [Štojer-erklerung] je izjava poreskog obveznika (privatno ili pravno lice) poreskoj upravi (PU) tj. Finanzamt-u [Financ-amt]. Poreska prijava se predaje jednom godišnje čime se PU obaveštava o prošlogodišnjem 1) oporezivom dohotku i 2) troškovima koji smanjuju poreski namet. Na osnovu ovih informacija, PU računa koliko poreza je trebalo tačno da platite i poravnava račun sa već plaćenim porezom. Kao rezultat toga, ukoliko ste pretplatili porez, dobićete pare nazad, a ukoliko ste platili manje poreza, moraćete doplatiti. Ovde je reč o porezu na dohodak/zaradu/plata/primanja. Tačnije, reč je o porezu na platu tj. Lohnsteuer [Lon-štojer] ukoliko ste zaposleni ili porez na dohodak tj. Einkommensteuer  [Ajn-komen-štojer] ukoliko imate primanja iz samostalne delatnosti ili više izvora novca (npr. iznajmljivanje nekretnina).

Ko mora da podnese poresku prijavu?

Počnimo sa najčešćim slučajem odnosno regularno zaposlenima. U Nemačkoj su poslodavci po zakonu obavezni da se brinu o vašem porezu na platu i udelu o doprinosima (penziono i zdravstveno osiguranje, itd.). Shodno tome, od vaše bruto plate poslodavci zadržavaju jedan deo i zajedno sa njihovim udelom uplaćuju novac na odgovarajuće račune, a vama isplaćuju neto platu (za razliku od Amerike gde zaposleni moraju sami da se brinu o porezu i doprinosima, prim. out.). Prema tome, svaki mesec vaš poslodavac zadržava deo bruto plate i uplaćuje vaš porez na platu tj. Lohnsteuer direktno odgovarajućoj kancelariji poreske uprave. Svota novca koju poslodavac uplaćuje računa se paušalno na osnovu bruto plate koja stoji u vašem ugovoru. Odlična vest je da skoro uvek možete dobiti nešto od toga nazad! Dakle, poreska prijava ima smisla za većinu stanovništva. Zašto možete dobiti deo novca nazad? Zato što PU ne zna ništa o vašim troškovima koji smanju poreski namet. Nećete verovati koje sve troškove smete zavesti, a mnoge njih možete i paušalno navesti. Više o troškovima nešto kasnije u tekstu.

Za uobičajne slučajeve odnosno regularno zaposlene bez dodatnih primanja (npr. izdavanja nekretnina, trgovina hartijama od vrednosti, prihodi iz samostalne delatnosti, prihodi kapitala, itd.) niije obavezno predati poresku prijavu jer PU zapravo zna sva vaša primanja i sav porez ste već (pre)platili. Tačnije, vaš poslodavac se brine o tome da ste platili porez. Na sreću države i na nesreću zaposlenih, većina stanovništva ne predaje poresku prijavu i tako poklanja svoj vredno zarađeni novac. Jedna studija kaže da građani Nemačke godišnje skoro 10 milijardi evra poklone državi! Dva najčešća razloga sa kojima sam se susreo zašto ljudi ne predaju poresku prijavu su 1) ne znaju da je tako nešto uopšte moguće; 2) znaju da je moguće, ali je cela ta priča veoma komplikovana. Samim Nemcima je sve ovo veoma komplikovano i oni sami imaju problema razumeti sve stručne termine. Možete zamisliti kako je tek strancima.

U Nemačkoj je progresivan porez odnosno što više zarađujete, to viši porez plaćate. Visina poreza se kreće od 14% do 45%, a oporezuje se tek ukoliko ste zaradili više od 9.000 € godišnje. Napomena: ova svota novca se menja svake godine. Ta suma od 9.000 € se zvanično zove Grundfreibetrag ili samo Freibetrag [Fraj-betrag] i predstavlja iznos koji se ne oporezuje. To je iznos koji je država Nemačka odlučila da je single osobi potrebno da bi preživela godinu dana. Ta suma tj. Freibetrag je ista ona suma koju je potrebno dokazati kada se konkuriše za studentsku vizu. Generelizovano rečeno, porez na platu (pre)plaćujete u napred i u ogromnom broju slučajeva je veoma isplativo podneti poresku prijavu (pre svega, možete zavesti paušalne troškove bez ikakvog dokazivanja). Ovo je posebno tačno za slučajeve gde na prvom mestu niste ni trebali da plaćate porez na platu jer su vam godišnja primanja mala  (niža od gorepomenute svote novca). To je tipičan slučaj za Ferienjob, plaćene prakse i početak karijere u drugoj polovini kalendarske godine. Dakle, opšte pravilo je: plati porez pa ćemo posle videti da li si uopšte trebao da plaćaš pa ćemo ti vratiti ukoliko si preplatio. S tim da ako ste “samo” zaposleni ili student, sa verovatnoćom od 99% ste preplatili porez.

Sa druge strane, morate predati poresku prijavu u nekoliko slučajeva. Najčeći su:

 • pored plate imate druge oporezive prihode više od 410 €. Napomena: ova količna novca se menja svake godine.
 • zaposleni ste kod više poslodavaca, a na jedna od tih primanje nije plaćen porez paušalno
 • poslodavcu se eksplicitno rekli da uplaćuje manje poreza da bi imali više neto plate. U ovom slučaju, veoma verovatno morate doplatiti porez na platu.
 • U bračnoj zajednici ste i izabrali ste oboje poresku grupu četiri
 • Postali ste udovac/udovica

🔍 Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce i advokate, poreske savetnike, udruženja, sportske i kulturne klubove = sve što nude Naši u Nemačkoj → nalazi se na Nemačkom kutku!

🏢 Naši u Berlinu
⚓️ Naši u Hamburgu
🍺 Naši u Minhenu
🏠 Naši u Nirnbergu i okolini
🌐 Online proizvodi i usluge

Tvoje mesto nije tu? Glasaj za tvoje mesto kako bismo ga što pre uključili na Nemački kutak!

Da li studenti predaju poresku prijavu? Da, Verlustvortrag!

Kratak odgovor je da! Ne morate predati poresku prijavu, ali je pametno! Veoma pametno, čak i ako niste radili tj. niste imali primanja tokom studentskih dana! Čarobna reč zbog čega je ovo moguće je Verlustvortag. Ova kovanica je stručan termin iz sfere poreza koju ne znaju ni većina Nemaca. U slobodnom prevodu znači prenos poreskog gubitka. Prenešeno u smislu da današnji poreski gubitak prenosimo u budućnost. Poreski gubitak nastaje kada su troškovi veći od prihoda, a to je kod studenta standardan slučaj!

Zahvaljujući Verlustvortrag-u putem poreske prijave javljamo poreski gubitak koji PU pamti. Kada student završi sa studijama i postane zaposleni odnosno da plaća porez, Verlustvortrag se kompenzuje manjim porezem na platu. Dakle, zaposlenim akademskim građanima će troškovi studiranja biti nadoknađeni u vidu povraćaja poreza.

Verlustvortrag: Kada studenti imaju manje prihode od troškova, nastaje poreski gubitak. Ovaj gubitak poreska uprava zabeležava kao neku vrstu poreskog bonusa koji će biti isplaćen kada student završi studije i postane zaposleni.

Primer olaškava razumevanje. Kažimo da si studirao/studirala od 2015. do 2017. godine i u to vreme nisi zaradio/zaradila značajan prihod. Svake godine si podnosio poresku prijavu ili danas podnosiš istu za ove tri godine pošto možes podneti za 7 godina unazad. Tvoje troškove studiranje si ubeležio/ubeležila kao poreski gubitak odnosno Verlustvortrag. Poreska uprava je zabeležila sve i sračunala da su troškovi iznosili oko 9.000 € za te tri godine. U 2018. si počeo/počela da radiš sa godišnjom platom od 45.000 € bruto. Na osnovu 45.000 bruto se računa porez na platu koji treba da plaćaš. Međutim, PU zna za Verlustvortrag od 9.000 € te računa porez na platu kao da zarađuješ 36 hiljada, a ne 45 hiljada. Time plaćate manji porez na platu i tim načinom dobijate novac za studije refundiran. Pošto porez na platu poslodavac direktno uplaćuje PU, refundiranje dobijate od PU.

Šta ako radite kao student i primanja su viša od rashoda? U tom slučaju takođe podnostite poresku prijavu i porez koji ste preplatili dobijate odmah. Ukoliko zarađujete i rashodi su i dalje veći od dohotka, onda dobijate odmah porez koji ste preplatili i uz to još beležite Verlustvortrag. Primera radi, za 2016. je vaš Verlustvortrag iznosio 6.800 €, a vi ste iste te godine zaradili 5.200 €. Time konačni Verlustvortrag za 2016. godinu iznosi 1.600 € i njega prenosite u sledeću godinu, a porez koji ste platili na 5.200 € dobijate nazad.

Kvalifikovani studenti za Verlustvortrag

Sve jedno da li ste Nemac ili inostrani student, možete prijaviti Verlustvortrag sve dok radite Zweitstudium. Šta je tačno Zweitstudium je malo komplikovano. Pojednostavljeno rečeno, Zweitstudium nisu prve osnovne studije tj. Bachelor bez prethodnog visokog obrazovanja tipa Ausbildung. Dakle, master i doktorske studije jesu Zweitstudium. Bachelor studije mogu biti Zweitstudium ukoliko ste stekli još neko zvanje pre studija. Ipak, čak i da radite Erststudium, možete dobiti pare od poreza nazad!

Razlika je u tome što su troškovi studiranja Zweitstudium-a klasifikovani kao Werbungskosten [Verbungs-kosten], dok su troškovi Erststudium klasifikovani kao Sondernausgaben [Zonder-aus-gaben]. Više o Werbungskosten  i Sonderausgaben nešto kasnije u tekstu. Za sad je bitno je znati da su Werbungskosten priznati kao Verlustvortrag, dok Sonderausgaben nisu. Međutim, Nemački Federalni fiskalni sud je 2015. godine odlučio da je nejednaki poreski tretman studenata Erststudium-a i Zweitstudium-a neustavan. Sada je na redu Savezni ustavni sud koji mora odlučiti da li se Erststudium može računati u Verlustvortrag. Dok konačna odluka ne bude donešena, kompromis je na snazi. PU kod bečelor studenata ne priznaje odmah Verlustvortrag, ali obelažavaju studentske troškove kao privremeni Verlustvortrag ukoliko studenti to zatraže. Čim ustavni sud potvrdi odluku saveznog suda, poreska regulativa će biti promenjena i svi privremeni Verlustvortrag-ovi postaće zvanični, te će studenti dobiti povraćaj poreza i za osnovne studije (ukoliko su podneli poresku prijavu u odgovarajućem roku).

Troškovi uslovljeni primarnim zanimanjem – Werbungskosten

Werbungskosten [Verbungs-kosten] su svi troškvovi koji moraju nastati da bi mogli obavljaviti vašu primarnu delatnost odnosno studirati ili raditi. Primera radi, ovde spadaju troškovi vožnje do čitaonice ili posla, semestarske participacije, stručno literatura i drugo. Ovi troškovi prvo opterećuju vaš bankovni račun, ali se mogu kompletno povratiti od poreza. Ukoliko kao student ne zarađujete dovoljno, onda će ovi troškovi biti zabeleženi kao Verlustvortrag. Principijalno mogu svi mogući troškovi koji su uslovljeni poslom ili studijama biti priznati kao Werbungskosten zbog čega je preporučljivo da čuvate odgovarajuće dokaze. Mnoge troškove dobijate priznato paušalno do određene sume. To znači ukoliko mislite da ste imali veće troškove, možete potraživati više para nazad uz odgovarajuće dokaze. Primera radi, za telefon i internet dobijate paušalno 240 € godišnje. Ukoliko kažete da su troškovi bili viši od 240 €, onda morate dostaviti dokaze. Za svaki posao za koji ste konkurisali poštom dobijate 8,5€, dok za svaki posao za koji ste konkurisali imejlom dobijate 2,5 €. Sledi lista samo nekih Werbungskosten koji studenti mogu navesti:

 • Studentske ekskurzije
 • Razmena studenata
 • Praksa
 • Selidba
 • Kursevi jezika
 • Štampanje studentskih radova (seminari, teze, itd.)
 • Radni materijal (laptop, stručna literatura, fascikle, blokovi, hemijske, itd.). Paušalno 110 € ili više uz dokaznu dokumentaciju.
 • Troškovi konkurisanja na posao ili praksu (8,5 € ili 2,5 € po aplikaciji)
 • Telefon i internet paušalno 240 €
 • Održavanje računa u banci – paušalno 16 €
 • Odeća i obuća za posao ili studije
 • Seminari za stručno usavršavanje

Pored gore navedenih primera koji važe za sve studente, postoje troškovi koji mogu navesti samo inostrani studenti. Primera radi, to su:

 • Troškovi traženja smeštaja
 • Troškovi selidbe za Nemačku
 • Troškovi jednog putovanja kući godišnje
 • Troškovi časova nemačkog

Bitno je napomenuti da ovi troškovi sami po sebi nisu uvek priznati i da kancelariji PU ima izvesnu slobodu da li će ih uvažiti. Više o tome kasnije u tekstu kod Steuerbescheid dela.

Lista troškova koji mogu biti priznati kao Werbungskosten je ogromna, a ovo je samo delić mogućnosti. Naravno, lista troškova koje možete da tvrdite kao Werbungskosten ako ste zaposleni je još duža nego kada ste student. Primera radi, kao zaposleni dobijate 1.000 € paušalno za Werbungskosten! Lista se relativno često se menja tj. dodaju se nove stvari, pa nije lako biti u toku. Više o tome u sekciji Kako podneti poresku prijavu.

📬 Zapratite Nemački kutak newsletter → i prvi saznajte o novim tekstovima, druženjima i okupljanjima i drugim novostima oko Nemačkog kutka.

Dodatni troškovi – Sonderausgaben

Sonderausgaben [Zonder-aus-gaben] odnosno dodatni troškovi, za razliku od Werbungskosten, nisu uslovljeni primarnim zanimanjem već nastaju kao posledica privatnog životnog stila. Još jedna bitna razlika je što se Sonderausgaben ne mogu retroaktivno tvrditi, već samo u godinu u kojoj su nastali! Zbog toga se ne mogu zabeležiti kao Verlustvortrag. Takođe, limitirani su na maksimalno 6.000 € godišnje i uslovljavaju da ste platili porez te godine odnosno da ste imali oporezivi dohodak.

Trenutno, nemački zakon tumači Erststudium kao privatni životni stil odnosno kao dodatme troškove. Međutim, kao što sam gore napisao, trenutno se čeka odluka Ustavnog suda i preklasifikacija ovih troškova u Werbungskosten. Sada studenti Erststudium-a imaju dve opcije. Prva, da svoje troškove obeleže kao Sonderausgaben i time zahtevaju povraćaj poreza pod uslovom da predaju zahtev u roku i da su te godine plaćali porez. Drugi, da troškove svesno obeleže kao Werbungskosten i kažu PU da očekuju odluku Ustavnog suda. Jer ukoliko Ustavni sud donese pozitivnu odluku, a kako stvari stoje hoće, onda će studenti dobiti te pare nazad.

Automatski svako dobija paušalno 36 € kao Sonderausgaben, ali pretpostavljam da svako navodi veće troškove. Razni troškovi se mogu podvesti pod ovu kategoriju. Primera radi, razna osiguranja, porez za crkvu, donacije, itd. Na slici ispod možete videti pregledno razliku između Werbungskosten i Sonderausgaben.

werbungskosten-sonderausgaben-povracaj-poreza-steuererklaerung

Potrebna dokumentacija za poresku prijavu

Pre svega, potreban je Steuer-ID [Štojer-ID] odnosno poreski ID. Od 2008. godine svaki rezident Nemačke dobija Steuer-ID koji ne treba pomešati sa Steuernummer [Štojer-numer] odnosno poreski broj. Za razliku od Steuernummer, Steuer-ID važi doživotno. Pored poreskog ID-a, potrebna vam je Lohnsteuerbescheinigung [Lon-štojer-bešajnigung] odnosno izvod o plaćenim porezima i doprinosima koji dobijate od svog poslodavca ukoliko ste radili. Na Lohnsteuerbescheinigung pišu svi iznosi za porez na platu i doprinose koje je poslodavac uplaćivao u vaše ime. Pored ove dve glavne stvari, potrebno je imati dokumentaciju koja dokazuje vaše troškove. Ta dokumentacija je uglavnom u vidu računa, potvrda, izvoda iz banke i slično. Za većinu stvari nije potrebno odmah poslati propratnu dokumentaciju, već ukoliko PU zatraži istu na uvid. Naravno, što veću sumu novca potražujete, to je veća verovatnoća da ćete morati dostaviti sve račune. Mnoge troškove dobijate priznate paušalno i ne morate dostaviti nikakvu dokumentaciju za njih. Samo zbog ovih paušalnih troškova se isplati podneti poresku prijavu!

Kako podneti poresku prijavu

Poreska prijava se podnosi tako što PU dostavite lično ili poštom ispunjene formular(e). Ispunjavanje tih formulara jeste veoma komplikovano i često se menjaju. Pre svega, morate biti u toku koja vrsta troškova je priznata i koje su aktuelne poreske olakšice jer se to menja veoma često. Tako može biti da troškovi koji 2015. nisu priznati kao troškovi koji smanjuju poreski namet, danas jesu. Ukoliko niste naveli sve troškove, dobićete manje para nazad. Sa druge strane, PU vas sigurno neće kontaktirati i reći: “Zdravo, niste naveli x,y troškove. Navedite i njih pa da vam vratimo još više para”.

Postoj pet načina kako dostaviti ispunjene formulare:

 1. Sami odete do PU, pokupite sve potrebne formulare i ispunite ih. Prednost je što je besplatno. Mana je što je veoma komplikovano i morate biti u toku što je veoma teško za normalne građane.
 2. Koristite ElSter (elektronische Steuererklärung) odnosno softver PU za ispunjanjave formulara od kuće sa kompjutera. Prednost je što je besplatno i što ne morate da idete fizički do PU. Mana je što je isto tako veoma komplikovano, morate biti u toku sa poreskim olakšicima i treba da instalirate program na svom kompjuteru. Naravno, ElSter vam neće otkriti trikove kako da uštedite na porezu. Njih morate znati sami.
 3. Angažujete Steuerberater [Štojer-berater] odnosno poreskog savetnika (poreskog punomoćnika) koji će za vas popuniti formulare i predati ih PU. Prednost je što ne morate sami ispunjavati formulare i što poreski savetnik verovatno zna sve aktuelne poreske olakšice (ukoliko je dobar). Mana je što kvalitetan poreski savetnik košta i isplativ je ukoliko imate više izvora primanja. Takođe, odlični poreski savetnici se veoma retko bave poreskim prijavima građana gde bi se mlatili malim svotama novca. Odlični poreski savetnici rade za preduzeća gde se na osnovu poreske prijave radi o milionskim iznosima. Po meni, poreski savetnik je za studentske poreske prijave nepotreban.
 4. Potražite pomoć od Lohnsteuerhilfeverein [Lon-štojer-hilfe-ferajn] odnosno udruženje koje pomaže pri podnošenju poreske prijave. Ovo je nešto jeftinija varijanta poreskog savetnika, a njihovu pomoć dozvoljeno je koristiti samo u ograničenoj meri. Pritom, ne mogu je svi koristiti. Primera radi, samozaposleni ne smeju ili ako imate primanja od iznajmljivanja nekretnina ili neke druge dodatne izvore novca. Članstvo u ovakvom udruženju u proseku košta oko 150 € godišnje plus procentualna nadoknada od svote novca koju dobijate nazad. Za studente takođe neisplativo.
 5. Koristite jedan od softvera za podnošenja poreskih prijava koji se plaćaju za svaku podnešenu poresku prijavu.

Dakle, od pet mogućnost samo dve su besplatne. Sa jedne strane jeste besplatno, ali sa druge strane odlazak u PU ili ElSter oduzimaju previše vremena, morate odlično vladati materijom i ostajete uskraćeni za sve poreske trikove i olakšice.

Izbor mogućih softvera sa kojima možete podneti poresku prijavu je ogroman. Razlikuju se po ceni, da li je potrebno instalirati program ili može preko interneta, jednostavnošću za korišćenje, da li imaju sve prizante troškove i trikove za poreske olakšice po poreskoj godini, da li imaju korisničku podršku, sam kvalitet softvera, kome je namenjen softver (npr. studentima, državnim službenicima, vojnicima, itd.) i na kraju mišljenje PU o samom softveru. Jer ukoliko podnosite poresku prijavu uz pomoć softvera, kvalitetan program na formularu, koji dostavljate PU, ubaci i logo i ime softvera. Na osnovu toga PU već unapred može proceniti koliko je dobro popunjen formular i ukoliko nisu u pitanju velike svote novca, bez neke dalje kontrole i zahteva za dokumentacijom, priznaje sve troškove i refundira novac. Naravno, koliko detaljno PU pregleda svaki zahtev zavisi od same kancelarije PU. Primera radi, kancelarije poreske uprave u Berlinu, koje su zadužene za stotine hiljada građana, nemaju mnogo vremena sve pregladati i raduju se kad vide je formular popunjen kvalitetnim softverom jer onda nemaju mnogo posla.

🔍 Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce i advokate, poreske savetnike, udruženja, sportske i kulturne klubove = sve što nude Naši u Nemačkoj → nalazi se na Nemačkom kutku!

🏢 Naši u Berlinu
⚓️ Naši u Hamburgu
🍺 Naši u Minhenu
🏠 Naši u Nirnbergu i okolini
🌐 Online proizvodi i usluge

Tvoje mesto nije tu? Glasaj za tvoje mesto kako bismo ga što pre uključili na Nemački kutak!

Rokovi za podnošenje poreske prijave

Za ljude koji su obavezni da podnesu poreske prijave je zvaničan rok je 31. jul sledeće godine. Ukoliko angažujete poreskog savetnika, rok se produžava do 31. decembra. Sa druge strane, za ljude koji dobrovoljno podnose poresku prijavu rok je četiri godine. Dakle, za povraćaj poreza za 2018. godinu imate vremena do 2022. godine. Što se tiče studenta, rok može biti do 7 godina retroaktivno ukoliko zahtevaju povraćaj za Werbungskosten.

Brzo do para uz Wundertax – Studenten Steuererklärung

Softverski program koji ja koristim je zapravo online rešenje za studentsku poresku prijavu i zove se studentensteuererklaerung.de. Studentsiche Steuererklärung [študentiše-štojer-erklerung] odnosno studentska poreska prijava je jedan od produkta Wundertax-a, startup-a iz Berlina osnovanog 2015. godine. Za ovu opciju sam saznao preko kolege sa fakulteta koji je njihova srećna mušterija pa mi je preporučio ovo rešenje tokom jedne diskusije o povraćaju poreza i moje zamerke kako je sve to prekomplikovano.

Ova stranica je namenja isključivo studentima, dok su njihova druga rešenja namenjena vojnicima, nastavnicima, strancima, nemcima, i drugima. Wundertax je napravio malu revoluciju jer su uspeli da celu zavrzlamu oko poreske prijave veoma pojednostave i omoguće normalnom čoveku da je podnese za manje od 15 minuta online bez ikakve instalacije programa! Ne koriste previše stručnih poreskih termina i imaju prilagođenja rešenja za jasno definisane grupe (npr. studenti). Zbog njih su građani i studenti, bez ikakvog znaja o porezu, sada u mogućnosti veoma brzo da podnesu poresku prijavu. Koliko su uspešni govori i to da su za manje od dve godine svog postojanja pomogli građanima da povrate više od 40 miliona evra!

povracaj-poreza-u-nemackoj
Za manje od 2 godine svog postojanja, startup iz Berlina omogućio je stanovncima nemačke da povrate više od 40 miliona €.

Wundertax je uspeo ne samo da pojednostavi ceo proces, nego vas i vodi kroz njega. Daje primere, navodi poreske olakšice za datu godinu, dostavlja obrazce koje možete poslati PU, ne morate instalirati sofver već preko interneta sve funkcioniše. Drugi programi zahtevaju instalaciju programa za svaku godinu ponaosob. Na studentensteuererklaerung.de ide sve online i veoma jednostavno. Šta više, moguće je podneti i poresku prijavu bez znanja nemačkog jer je moguće ispuniti formular i na engleskom! Za ovaj slučaj, treba koristiti rešenje na Engleskom odnosno germantax.de. Razlika je što u rešenju na Engleskom imate par dodatnih polja. Primera radi, treba da kažete da ste student dok je to na studentensteuererklaerung.de automatski podešeno.

Pritom, tokom ispunjavanja formulara Wundertax vrši procenu količine svote novca koju možete očekivati. Zbog toga tokom svakog koraka ispunjavanja možete okvirno znati koliku sumu možete očekivati. Takođe, automatski predlaže šta možete deklarisati kao Verlustvortrag, pokazuje sve paušalne troškove koje možete zavesti i nudi obrazce koje možete popuniti da obrazložite razne odluke (npr. obrazac kojim obrazlažete da vam je internet potreban za studije i time dobijate paušalno 240 €).

Nemački Zavod za statisku kaže da građani u proseku svake godine dobiju 935 € nazad. Wundertax kaže da bi studenti mogli dosta više dobiti nazad da imaju sačuvane potrebne račune. Njihova statistika kaže da njihovim korisnicima u proseku treba 15 minuta popuniti formular za jednu poresku godinu. Pošto sam ja odlagao podnošenje poreske prijave jer je komplikovano, na drugarov savet sam se registrovao na Wundertax i odjednom podneo poresku prijavu za cele master studije. Trebalo mi je oko 55 minuta vremena. Nešto duže jer sam morao da iskopam dokaze za svoje troškove studiranja u Australiji i Rumuniji. Popunio sam formulare i predložene obrazce, odštampao i poslao poštom.

Nakon 15 radnih dana PU mi je poštom dostavio Steuerbescheid [Štojer-be-šajd] odnosno rešenje o porezu. To je dokument u kome stoji koji sve troškovi su uvaženi i koja suma novca će biti refundirana odnosno koliko se treba doplatiti u slučaju da nije plaćeno dovoljno poreza. Veoma je bitno znati da Steuerbescheid sami po sebi nisu uvek tačni! Grešku mogu napraviti kako poslodavci koji javljaju vaše poreze i doprinose, tako i službenici PU. Zbog toga je veoma bitno proučiti ih detaljno i pri najmanjoj sitnici uložiti žalbu odnosno Einspruch [Ajn-špruh] ili zahtev za izmene odnosno Antrag auf schlichte Änderung [Antrag auf šlihte enderung]! Žalba je besplatna i isplativa u većem broju slučajeva. Zbog žalbe možete dobiti više stotina pa čak i hiljada evra nadoknađeno ukoliko ste upravu. Možda se pitate zbog čeka su mnogi Steuerbescheid pogrešni. Razloga je mnogo. Primera radi, PU se preračunala ili nisu uvažili Werbungskosten koji su morali uvažiti. Takođe je moguće da PU ne poznaje poslednje sudske odluke koje idu u korist poreske prijave ili ne uvažava iste bez da ste kroz žalbu skrenuli pažnju njih. Ovo može biti slučaj ukoliko navedete troškove koje samo inostrani studenti mogu navesti. Primera radi, troškove za posetu domovine ili troškovi za časove nemačkog jezika. Više o tome kako se podnosi žalba ili zahtev za izmenu pisaću u jednom drugom tekstu.

U mom slučaju su rešenja o porezu sadržala grešku. U jednom rešenju je PU permuntovala moja dohodak pa su umesto 13 hilajda, zaveli 31 hiljadu. U drugom rešenju je moj poslodavac greškom javio dva puta moja dohodak pa je PU zavela duplo više primanja nego što sam stvarno prihodovao. U trećem rešenju o porezu je bio dohodak pogrešan iz meni neznanih razloga. Ove greške sam pismeno javio PU, a u međuvremenu su mi već prebacili 1.639 € na račun. Nakon 14 radnih dana od slanja žalbe, dobio sam novi Steuerbescheid sa ispravljenom računicom. Pored već prebačenih para, dugovali su mi još dodatnih 1.400 €. Eureka! Jedan radni dan nakon što sam im posao pismo, stiže notifikacija od banke da mi je još 1.403,11 € leglo na račun od PU! Odličan osećaj 🙂 Dakle, za nekih 55 minuta posla podnoseći zahtev i 15-ak minuta pisanja žalbe jer su rešenja bila pogrešna, dobio sam preko 3.000 €. Ko se još može pohvaliti većom satnicom? 🙂 Nakon euforije, pažljivije sam pročitao novi Steuerbescheid i uvideo da su napravili još jednu grešku. Preračunali su se i prebacili su mi 8 € više nego što su trebali. Poslao sam im pismo da ih obavestim o ovom i zahtev da mi pošalju račun na koji da im uplatim ovu razliku.

studentski-povracaj-poreza-studentsiche-steuererklaerung
Za svoje master studije dobio sam više od 3.000 € jer sam podneo poresku prijavu.

Na slici ispod možete videti kako izgleda stranica nakon što sam ubacio sve potrebne podatke. U gornjem levom uglu se vidi procenjena suma koju mogu očekivati. Bitno je naglasiti da je ovo procenjena suma. Svotu novca koju dobijate zavisi koje troškove PU na kraju uvaži. U mom slučaju, jedine dokaze koje sam slao je bila stanarina u Australiji gde sam apsolvirao jedan deo studija.

Povracaj poreza Steuererklärung
Jednostavan i brz povračaj poreza za studente uz Wundertax. Na slici procena svota novca koju mogu očekivati nazad za 2016. godinu. Svota novca je nešto viša jer sam te godine proveo deo studija u Australiji.

Još jedna odlična stvar kod Wundertax-a u poređenju sa drugim programima je što ne morate da platite unapred! Kod drugih programa kupujete mačku u džaku. Prvo platite pa tek onda vidite kako sve izgleda. Na studentensteuererklaerung.de se prvo registruje, popunite sve i uz to sve vreme vidite cifru koju možete očekivati. Tek na kraju ukoliko rešite da želite predati poresku prijavu, tek tada treba da platite. Po podnešenoj poreskoj prijavi cena iznosi 34, 90 €. Odlična vest za sve čitaoce bloga je da zahvaljući blogu možete dobiti 15% popusta ukoliko pri registraciji koristite jedan od linkova navedenih u tekstu. Time vas poreska prijava košta 29, 90 € odnosno 5 € manje. Wundertax nudi i paket da kupite tri poreske prijave odjednom po ceni od 84, 90 € tj. 19,90 € jeftiniije. Opet, zahvaljući Nemačkom kutku možete dobiti popust ukoliko koristite jedan od gore navedenih linkova i i time sveukupno uštedeti 24,90 €. Kao šlag na torti, sumu koju platite za podnošenje poreske prijave možete u sledećoj poreskoj godini zavesti kao troškove i dobiti novac nazad 🙂

Pošto sam bio oduševljen jednostavnošću i brzinom kojom završio zavrzlamu oko poreza, a osnovne studije sam završio (između ostalog) u Nemačkoj, podneo sam i zahtev da mi se troškovi za Erststudium zavedu kao Werbungskosten. Sada zajedno sa ostalim studentima čekam Ustavni sud da potvrdi odluku Federalnog fiskalnog suda pa da PU opet prebaci dobru svotu novca 🙂 U međuvremenu, Wundertax me je obavestio da su sklopili kooperaciju sa PU i da sada studenti ne moraju više da štampaju formulare i šalju poštom, već sve može da se odradi online. Preciznije, Wundertax će u vaše imate dostaviti formulare imejlom. Za Nemačku, gde se najmanje sitnice štampaju, potpisuju i šalju poštom, ovo predstavlja presedan! Ipak, dodatna obrazloženja, poput da vam je internet bio neophodan za studije, morate odštampati i poslati poštom.

U Nemačkoj važi parola (pre)platite porez, pa ćemo se posle raskusurati ukoliko ste platili više. U ogromnom broju slučajeva građani ne podnose poreske prijave jer ne znaju da je to moguće ili ne znaju kako. Time, građani Nemačke državi godišnje poklone skoro 10 milijardi evra! Čak i studenti poklanjaju državi novac jer ne znaju da mogu podneti poreske prijave čak iako nisu zarađivali novac! U proseku građani po godini dobijaju 935 € nazad, a mogli bi i znatno više da čuvaju dokaze za svoje troškove. Uz pomoć Wundertax-a, startupa iz Berlina, studenti bez ikakvog poreskog znanja mogu u proseku za 15 minuta predati poresku prijavu po ceni od 34,90 €. Zahvaljući blogu Nemački kutak mogu dobiti i popust od 15% i time uštedeti novac ukoliko koriste jedan od gore navedenih linkova. Ja sam za svoje celokupne master studije dobio 3.042,96 € za 55 minuta posla, a sada čekam i novac za svoje osnovne studije. Mogu svim (bivšim) studentima preporučiti da iskoriste ovu priliku sa željom da dobiju još više novca nazad nego ja 🙂 Ukoliko imate pitanja, slobodno pišite u komentarima.

📬 Zapratite Nemački kutak newsletter → i prvi saznajte o novim tekstovima, druženjima i okupljanjima i drugim novostima oko Nemačkog kutka.

Podeli tekst na društvenim mrežama

Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce, advokate i poreske savetnike, sportske klubove i kulturna udruženja u Vašem mestu.

22 Responses

 1. Ovu temu covek mora da voli da bi napisao ovako informativan tekst – hvala na informacijama!
  Ove godine sam prvi put koristio Wundertax za Steuererklärung, zavrsih sve za 10 minuta. Jedino sto covek mora to sve posle da posalje postom u Finanzamt, ali Boze moj, ne moze 3000€ da ti padnu sa neba 🙂
  Pozdrav svim citaocima!

  1. Zdravo Budnikowsky,

   hvala na komentaru.

   Super, drago mi je da cujem da je sve proslo super kod tebe! Slazem se i meni je to slanje postom bilo malo “cimanje”, ail kao sto kazes, nece pare pasti sa nebe tek tako. Inace, javili su mi da su saradnju sa poreskom upravom podigli na jos visi nivo pa poreska prijava vise ne mora da se se stampa i salje postom, vec ide sve automatski online preko njih. Ipak, dodatna obrazlozenja za odredjene troskove moraju i dalje postom jer poreska uprava tako zeli. Videcemo kako to funkcionise kada u januaru 2019. budem predavao poresku prijavu za 2018.

   Veliki pozdrav,
   FSP

   1. Poštovani, ja imam Lohnsteuerbescheinigung za kraj 2019. i 2020. godinu. Radio sam preko studentske vize tri meseca. Registrovao sam se na Wundertax, ali nema u polju da se unese 2020.godina. Možete li mi to objasniti? Pozdrav

     1. Zdravo, ovo je nesto najbolje sto sam procitao u vezi vracanja poreza! Moje pitanje glasi da li ja mogu koristiti ovaj softver jer sam radio 3 mjeseca kao student iz BiH u Njemackoj, konkretno Stuttgart. Kada unosim na kraju BIC i IBAN ne prihvaca jer sam novac primao na BiH karticu.

     2. Zdravo Amare,
      hvala na pohvali.

      Mozes da koristis softver. Ne prihvata BiH karticu jer nemacka poreska uprava ne bi trebalo da isplacuje novac na inostrane racune, a ne verujem ni da proizvodjac softvera moze da ti naplati uslugu ako koristis karticu koja nije prikljucena SEPA-a (https://nemackikutak.com/sve-sto-treba-da-znate-o-bankama-u-nemackoj-i-kako-otvoriti-racun-u-istim/) kao sto si banke u BiH, Srbiji, i drugim drzavama.

      Veliki pozdrav,
      FSP

     3. Dakle, nije isto Steuerbescheinigung i Lohnsteuerbescheinigung? Podaci u Lohnsteuerbescheinigungu nam pomažu da podnesemo poresku prijavu u Wundertaxu za povraćaj poreza, kako bismo dobili Steuerbescheinigung? Ili možemo taj Lohnsteuerbescheinigung popuniti sa ostalim formularima i poslati poreskoj upravi?

     4. Zdravo Admire,
      jeste, isto je.

      Lohnsteuerbescheinigung ne popunjavas ti, vec tvoj poslodavac. To je izvod koji kaze koju platu si dobio i koliki iznos poreza i doprinosa je placan.
      Poreskoj upravi saljes poresku prijavu, a nju popunjavas (izmedju ostalog) sa podacima iz Lohnsteuerbescheinigung-a. Wundertax te vodi kroz proces popunjavanja poreske prijave i olaksava popunjavanje iste.
      Odgovor od poreske uprave je Steuerbescheid odnosno poresko resenje tj. dokument gde ti oni kazu kako su resili tvoju poresku prijavu tj. da li i koliko novca preplacenog poreza dobijas nazad ili da li treba jos da doplatis novac.

      Srecno!

      FSP

 2. Hej Filipe,
  pre svega hvala na ovako iscrpnom tekstu i na pregrst informacija! Sjajno!
  Imao bih jedno pitanje – ja sam bio DAAD stipendista dve godine tokom studija i nisam radio, mada sam imao neke neplacene prakse. Dosta troskova je DAAD za nas preuzeo. Par situacija je isto bilo da nismo morali da placamo porez.
  Koliko DAAD stipendija utice? Naime, upao sam na softver koji si predlozio ali mi na kraju ostaje na nuli.
  Mozda obavljam stvari pogresno? 🙂 Znam da se za neke stvari pausalno dobija iznos nazad, ali opet nece.

  Veliki pozdrav!
  Nemanja

  1. Zdravo Nemanja,

   koje si sve troskove naveo pored pausalnih?

   DAAD mi je javio sledece: “grundsätzlich wird das DAAD-Stipendium als steuerfrei angesehen, die gem. § 3 Nr. 44 bzw. § 3 Nr. 11 EStG beurteilt wird. Das Stipendium muss in der Steuererklärung angegeben werden.”

   Dakle, moze biti da su ti prihodi (DAAD stipendija) veci od rashoda/troskova i time nemas nikakav Verlustvortrag, a posto nisi nikakav porez na platu platio, nemas sta dobiti nazad.

   Veliki pozdrav,
   FSP

 3. Poštovani Filipe,
  sve pohvale za tekst. Mi koji muku mučimo sa Steuerberaterima ćemo najzad da odahnemo.
  Pomenuo si u tekstu da prijava može da se uradi 7 godina unazad, da li to znači da i eventualne korekcije mogu da se rade retroaktivno ili postoji neki rok za žalbu i po isteku ne može ništa da se menja?
  Meni se po glavi mota kraj Maja za prethodnu godinu ako samostalno radiš prijavu a ako ide preko Steuerberatera onda nema vremenski rok, imate li o tome kakvih saznanja?

  Puno pozdrava i uspeha u daljem radu

  1. Zdravo Dragane,
   sve pise u sekciji “Rokovi za podnosenje poreske prijave”.

   Retroaktivno ne mogu da se menjaju, bar ja da znam kako. Nakon sto se dobije resenje o porezu, postoji vremenski period za jednu od dve vrsti zalbe. Zalbe su po nepisanom pravilu isplatljive jer je verovatnoca velika da resenje o porezu sadrzi gresku. U ovom tekstu sam opisao svoje iskustvo sa zalbom i kako sam na osnovu nje dobio jos preko 1.400 € nazad.

   Veliki pozdrav,
   FSP

 4. Dobro vece, imam jedno pitanje. Naime u prosloj firmi sam bio steuer 1. Radio sam 6 meseci u toj firmi. Promenio sam firmu stari sef nece da mi d a steuer kartu a od novog sam uzeo za dva meseca koliko sam kod njega. I problem je sto su mi greskom stavili da sam 6 klasa. Da li ce mi biti to refundirano jer sam krajem decembra bio u finanzamt da promenim klasu. Hvala pozdrav

 5. Ćao,

  Kao prvo, puno hvala na pomoći i detaljnom obrazloženju.

  Ipak, imam jedno pitanje: gde i kako se unose troškovi selidbe u ukupan iznos? Trenutno mi je samo obračunao povraćaj poreza od zarade. Primera radi u Nemačku sam došao krajem oktobra 2019, krenuo da radim od 1. novembra a već sam 2 puta morao da se selim. Kad sam došao živeo sam mesec dana u Airbnb-u kao međurešenje, a od decembra živim u iznajmljenom stanu i sve je normalno. Opet se nićšta ne menja ni kad uključim troškove avionskih karata, karata za avoin za intervjue na koje sam dolazio, itd. Kako je to moguće da se ništa tu ne menja?

  Kako mogu da i to uključim u iznos i da li se nešto menja zbog toga? Bio sam na besplatnom sastanku sa poreskim savetnikom i rekao mi je da je to nebitno, ali opet mi je nekako nemoguće da se to ne gleda jer sam čuo da ljudi dobijaju nazad i za to…

  Veliko hvala unapred!

  Pozdrav,
  Ivan

  1. Postovani,

   Pre svega moram.reci da su Vam je blog super. Puno Vam hvala na objasnjenjima.
   Moje pitanje je sta od svega ovoga vazi za one, koji su na Ausbildungu? Plata je izmedju 1160 i 1330 eur. Klasa je 1.
   Svakako me zanima da li postoji neka web strana sa pojasnjenjima za Azubi poreske obveznike?

   Srdacan pozdrav,

   Nada

 6. Pozdrav Filipe 🙂
  Čitala sam ovaj tvoj tekst, ali mi apsolutno ništa nije jasno, a i slaba sam sa nemačkim jezikom. Da li mi možeš reći da li imam pravo na povraćaj poreza ako sam radila u DE 2015-te kao student 3 meseca i tokom 2016-e i 2017-e isto po nekoliko meseci ali sa sređenom radnom i boravišnom dozvolom, dakle ne kao student? Radila sam sezonske poslove.
  Ako možeš piši mi na mejl (*****), ukoliko bih dobila povraćaj poreza odužila bih ti se naravno za tu pomoć. Pozzz

  1. Zdravo Dea,
   svako ima pravo na povracaj poreza. Preporucujem ti da pogledas sledeci tekst: https://nemackikutak.com/osam-stvari-koje-treba-znati-o-povracaju-poreza-steuererklarung/
   Preko bloga ima popust za Wundertax koji je na engleskom pa mozes ubaciti svoje podatke i videti da li si uopste preplatila porez koji mozes da potrazujes nazad. Da bi dobila popust, potrebno je da se registrujes klikom na link koji je Nemacki kutak dobio od Wundertax-a: https://www.germantaxes.de/nemackikutak-en

   Veliki pozdrav,
   FSP

 7. Pozdrav, hvala Vam na brzom odgovoru,

  Da li ja mogu putem ovog softvera staviti karticu koja nije moja a iz Njemacke je jer ja sam primao kao student uplate na BiH karticu. Da li je moguće slati popunjene papire na adresu Finanzamta putem pošte i ako jeste da li pored ovjere moraju biti prevedeni.

  1. Mozes staviti neciji tudj racun na koji da uplate porez nazad. Medjutim, ne mozes da se zalis kasnije da si pogresio racun i da treba da uplate povracaj poreza na drugi racun.

   Popunjeni papiri se iskljucivo salju postom PU – a dokazi, ukoliko ih PU trazi, treba da se prevedu na Nemacki.

   Srecno!

 8. Srdacan pozdrav,
  pohvalio bih autora na ovako detaljnom tekstu i izneo moju situaciju.
  Posto sam kompletirao dokumentaciju, potrebna mi je adresa poreske uprave na koju bih poslao sve sto sam prikupio.
  Prethodnog puta sam radio preko agencije i znam da je bio Berlin u pitanju.
  Unapred zahvalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slični tekstovi

📬 Prijavite se za besplatni newsletter

Novi tekstovi. Nova druženja i okupljanja. Nove zajednice. Na newsletter-u Nemačkog kutka.

Pronađite naše restorane, lekare, trgovine, automehaničare, prevodioce, advokate i poreske savetnike, sportske klubove i kulturna udruženja u Vašem mestu.